Đưng K"Nớ ""về đích"" nông thôn mới

Bên cạnh sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, Đưng K"Nớ đã tận dụng mọi nguồn lực của địa phương để thực hiện chương trình nông thôn mới...
Bên cạnh sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, Đưng K’Nớ đã tận dụng mọi nguồn lực của địa phương để thực hiện chương trình nông thôn mới (NTM). Sau 10 năm nỗ lực xây dựng, xã vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn nhất và cũng là xã cuối cùng của huyện Lạc Dương đã “về đích” NTM. 
 
Đưng K
Cơ sở vật chất trường học ở xã Đưng K’Nớ được quan tâm đầu tư, đáp ứng nhu cầu học tập của con em người dân trên địa bàn
 
• CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN
 
Xã Đưng K’Nớ có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 94%. Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thân Văn Hữu, để thực hiện chương trình xây dựng NTM, công tác tuyên truyền, vận động được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Công tác này luôn được cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội quan tâm và tổ chức thực hiện. Trong đó, Mặt trận, các đoàn thể đã thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng nhằm huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng cư dân nông thôn. 
 
Song song với đó, toàn xã đã triển khai các cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” gắn với xây dựng NTM; tổ chức các phong trào như “Toàn dân chung tay xây dựng NTM”, “Mở rộng đường giao thông nông thôn”, “Thắp sáng đường quê’, “Ngày Chủ nhật xanh”… “Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân được nâng lên, từ chỗ hiểu “xây dựng NTM là một chương trình của Nhà nước” đến nhận thức “xây dựng NTM bằng nhiều nguồn lực, trong đó nguồn lực trong dân là chủ yếu”, người dân trong xã đã đồng tình, ủng hộ và tích cực tham gia xây dựng NTM”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đưng K’Nớ Thân Văn Hữu cho hay. 
 
Trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, bên cạnh các nguồn vốn của Trung ương, tỉnh, huyện cùng với sự hỗ trợ các nguồn vốn từ Mặt trận, các đoàn thể tỉnh và huyện như vốn hỗ trợ sản xuất, vốn xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn..., vốn hỗ trợ từ các doanh nghiệp, Nhân dân trong xã đã hiến đất và đóng góp ngày công lao động để làm đường, làm hội trường thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng các thôn, sân vận động…
 
Trong 10 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, tổng kinh phí thực hiện của xã Đưng K’Nớ hơn 176 tỷ đồng. Trong đó, vốn Nhà nước hơn 134 tỷ đồng, chiếm 76%; vốn Nhân dân đóng góp hơn 9 tỷ đồng, chiếm 5,2%; vốn tín dụng hơn 23 tỷ đồng, chiếm 13,5%; doanh nghiệp đóng góp hơn 5,7 tỷ đồng, chiếm 3,2%; vốn khác hơn 3,7 tỷ đồng, chiếm 2,1 % (gồm vốn hỗ trợ của Ban Chỉ đạo 502, Mặt trận, các đoàn thể tỉnh, huyện, các dự án vùng đệm Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà...).
 
• NÂNG CAO ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI DÂN NÔNG THÔN
 
Thực hiện chương trình xây dựng NTM, công tác triển khai được xã Đưng K’Nớ tiến hành chủ động, phối hợp chặt chẽ trong công tác vận động Nhân dân tổ chức thực hiện các tiêu chí với tinh thần không thụ động trông chờ ỷ lại vào vốn của Trung ương, tỉnh, huyện mà xác định tiêu chí nào thuận lợi thì cho triển khai thực hiện trước. Trong đó, tận dụng mọi nguồn lực của địa phương, nhất là các nguồn lực trong Nhân dân để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo bền vững, xây dựng cảnh quan môi trường “xanh, sạch, đẹp”… 
 
Xã đã chủ động lồng ghép các nguồn vốn, chương trình để đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống của người dân. Qua đó, làm cho bộ mặt nông thôn của xã có nhiều đổi mới, cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông nông thôn được cải thiện rõ rệt, đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân được nâng lên.
 
Là địa phương thực hiện xây dựng NTM dựa trên nền tảng phát triển sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn, xã Đưng K’Nớ đã chỉ đạo phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân. Được sự quan tâm của Huyện ủy, UBND và Mặt trận, các đoàn thể huyện Lạc Dương, xã đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ để nâng cao thu nhập cho Nhân dân như: phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; tập trung triển khai các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa chủ lực trên địa bàn xã, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm, nâng cao tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; hợp tác xã, các tổ hợp tác hoạt động hiệu quả, có giá trị sản lượng nông sản liên kết tiêu thụ giữa nông dân. 
 
Cùng với phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho người dân thì công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của xã Đưng K’Nớ. Hàng năm, UBND xã đã xây dựng kế hoạch về việc triển khai công tác giảm nghèo. Trong năm 2021, tổng kinh phí đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc nguồn vốn giảm nghèo trên 927 triệu đồng. UBND xã đã lập kế hoạch hỗ trợ và tổ chức cấp phát máy móc, nông cụ, bò giống, phân bón… cho người dân. Bên cạnh đó, xã còn lồng ghép kinh phí hỗ trợ vùng đệm của Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà để hỗ trợ mua máy bơm nước cho các hộ dân thôn Đưng Trang - thôn xa nhất của xã với 100% đồng bào dân tộc thiểu số. Đến cuối năm 2021, trên địa bàn xã còn 19 hộ nghèo, tỷ lệ 3,2% theo chuẩn nghèo đa chiều. 
 
Với sự tập trung mọi nguồn lực của huyện trong việc hỗ trợ Đưng K’Nớ hoàn thành các tiêu chí NTM, cùng sự nỗ lực của xã, địa phương cuối cùng của huyện Lạc Dương đã “về đích” NTM. Hiện Đưng K’Nớ đang hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh thẩm định để công nhận xã đạt chuẩn NTM. Đó cũng là bước đệm để Lạc Dương thực hiện mục tiêu phấn đấu trở thành huyện NTM.
 
VIỆT HÀO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây